Vacature

De veiligheidskundige heeft een voortrekkersrol op zich op het gebied van EH&S en draagt deze uit. Hij of zij heeft zowel een proactieve als een ondersteunende en administratieve rol binnen de afdeling en organisatie.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • Bijhouden dagelijkse EH&S-programma’s, gebruik makend van de bijbehorende werkprocessen, standaarden en procedures.
 • Coördineert schema, voorbereiding, uitvoer en follow-up van EH&S gerelateerde audits.
 • Voorbereiden TRA’s.
 • Opvolgen: dagelijkste prioriteiten in het veld, meldingen MOS en LER, wastehandelingen, rapportages.
 • Handelt als de Plant-resource voor gerelateerde EH&S-informatie over procedures, richtlijnen en standaards.
 • Primaire contactpersoon van de Plant op gebied van Environmental, IH, H&S, Reactive chemical-zaken.
 • Begeleidt teams en individuen bij EH&S-gerelateerde taken en activiteiten.
 • Assisteert bij het ontwikkelen en behalen van de EH&S-doelen
 • Draagt waar nodig EH&S specifieke kennis en kunde aan om doelstellingen te bereiken.
 • Zorgt ervoor dat nalevingstaken worden uitgevoerd.
 • Zorgt voor toezicht op en coördinatie van bepaalde taken op het gebied van Environmental, IH en Reactive Chemicals, gegevensverzameling, analyse en rapportage voor de afdelingen.
 • Neemt volgens geldende vereisten deel aan beoordelingen en projecten die betrekking hebben op Environmental, IH , H&S en Reactive Chemicals.
 • Voert volgens geldende vereisten onderzoeken uit naar incidenten en documenteert bevindingen hierover. Zorgt voor follow-up acties om herhaling van de betreffende incidenten te voorkomen.
 • Maakt actief deel uit van het site EH&S technician netwerk en vervult site gerichte taken vanuit dit team.
 • Min. MTS niveau 4
 • In bezit van MVK diploma
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • Kennis met betrekking tot het observeren, checken, controleren en corrigeren van diverse activiteiten in een fabriek.
 • Kennis van EH&S systemen en bijbehorende vereisten (vastgelegd door business, site, overheid etc.)
 • Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Verantwoordelijk en zelfstandig persoon