Vacature

De Work Activity Coordinator is verantwoordelijk voor het veilig, effectief en efficiënt uitvoeren van het werk en voor de productiviteit van het team dat de taak uitvoert. Hij/zij neemt acties om resultaten te verbeteren en de resultaten van zijn werk hebben een zichtbare, relevante en directe invloed op het werk van collega teamleden en de beschikbaarheid van de betreffende equipment.

Taken/ Verantwoordelijk-heden:

 • Beoordeelt multidisciplinaire jobpaketten op kwaliteit, veiligheid, compleetheid en uitvoerbaarheid.
 • Is eindverantwoordelijk voor opleveren van apparatuur aan productie.
 • Draagt zorgt voor uitvoering van de jobs conform het schedule en het jobpakket.
 • Deelt op basis van het schedule de beschikbare mankracht in zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis en ervaring.
 • Is contactpersoon voor de scheduler voor opstellen dag en weekschedule.
 • Coördineert feedback vanuit Maintenance activities naar P&S.
 • Beoordeelt en rapporteert de dagelijkse voortgang van het werk.
 • Beoordeelt kennis en vaardigheden van de teamleden en werkt met het team en de group leader samen om de flexibiteit en efficiente inzet van de teamresources te optimaliseren.
 • Houdt toezicht op veiligheid en kwaliteit van uitbesteed werk.
 • Neemt waar nodig deel aan RCA's en geeft input aan reliability engineer.
 • Coördineert opvulwerk bij een ander team als in het team leegloop ontstaat.
 • Is contactpersoon voor opdrachtgevers op technisch gebied.
 • Coördineert inbreuk op dagelijks schedule door E-jobs.
 • Coördineert klein werk volgens small job process.
 • Analyseert op basis van het electronisch logboek de werkvoorrraad en coördineert de uitvoering ervan.
 • Kan trouble shooting van complexe problemen in de eigen discipline ondersteunen.
 • Optimaliseert de productiviteit van field services.
 • Bereidt veilig werk vergunningen voor.
 • Maakt materiaal requisitions aan.
 • Lokaliseert spare parts.
 • Fungeert als vraagbaak voor klanten en collega's.
 • MBO-4 niveau of gelijkwaardig
 • +/- 10 jaar ervaring in een onderhoudsomgeving (onderhoud op verschillende plants of verschillende TA’s gedaan).
 • Kennis van de displines E&I en Mechanisch.
 • Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.